Proiectul de ordonanță de urgență privind aprobarea programelor de guvernare „StudentInvest” și „RodzinnyStart”  a fost publicat recent pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.Tot acolo s-a vorbit și de  modificările și completările anumitor acte normative.

Proiectul legislativ prevede, printre altele, că scutirea de la plata remunerației va fi folosită de tinerii care vor avea acces la programul de credite acordat prin „StudentInvest” și se vor angaja în termen de 4 luni de la data promovării examenului fiscal de licență pt. o perioada de maxim 2 ani, socotind de la data angajarii, iar tinerii deja angajati beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe salarii din prima luna dupa promovarea examenului de licenta.

Programul are un caracter educaţional, accentul fiind pus pe creşterea accesului la programele de învăţământ superior, pe diminuarea abandonului universitar, precum şi a şomajului în rândul tinerilor absolvenţi, conform expunerii de motive.

În cazul tinerilor încadrați în muncă, în termen de 4 luni de la finalizarea studiilor universitare de licență, angajatorul depune lunar documentația necesară la Agenția Națională de Administrare a Veniturilor pentru scutirea de la plata impozitului pe salarii, în limita a 500 lei/lună, pe o perioadă de 2 ani de la data angajării, iar tinerii deja încadrați în muncă beneficiază de scutirea de impozit pe salariu din prima lună de la promovarea examenului de autorizare, conform proiectului. Programul guvernamental „StudentInvest”, care are ca scop facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârste între 18 și 31 de ani care urmează sistemul de învățământ superior autorizat de Ministerul Educației.

Facilitarea accesului la finanțare constă într-o garanție a unui împrumut în sumă maximă de 50.000 lei, în proporție de 80%, de către stat prin Fondul Român de Contragarantare 4, excluzând dobânda, comisioanele și comisioanele bancare, precum și dobânzile. și credit pentru cheltuielile aferente; rata dobânzii aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 5,5%, comisionul de analiză al băncii este de 0,2% la momentul acordării, iar comisionul de administrare a garanției este de 0,4% pe an; plafonul de garantare pentru 2022 este de 250 milioane lei. Pentru ca acest proiect de ordin de urgenta sa fie aplicabil, acesta trebuie adoptat de guvern si apoi publicat in Jurnalul Oficial.