Ministerul Finanţelor a publicat marţi Proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung. Actul normativ prevede și reducerea numărului total de funcţii de conducere, condiţionează acordarea voucherelor de vacanţă de nivelul salariului și limitarea nivelului sporurilor.

Astfel, în vederea diminuării cheluielilor de personal ale bugetului general consolidat  se propune:

– Diminuarea cu cel puţin 25% a funcţiilor de demnitate publică de secretar de stat, consilier de stat/subsecretar de stat/vicepreşedinte şi a funcţiilor de demnitate publică asimilate acestora;

– Desfiinţarea posturilor vacante;

– Desfiinţarea funcţiei de şef birou;

– Majorarea normativelor pentru constituirea structurilor la nivel de serviciu/direcţie/direcţie generală;

Structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuţie; b) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 20 posturi de execuţie; c) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 35 de posturi de execuţie.

– Diminuarea ponderii funcţiilor publice de conducere în totalul funcţiilor la nivel ordonator principal de credite de la 12% la 8%;

– Limitarea funcţiilor de conducere la maxim 10% pentru celelalte categorii de personal bugetar;

– Reducerea posturilor din cabinetele demnitarilor din administraţia locală ( cele ale demnitarilor din administraţia centrala au fost reduse deja prin OUG nr.34/2023) precum şi cele din cabinetele conducătorilor autorităţilor/agenţiilor/instituţiilor publice autonome, aflate în coordonarea/autoritatea/controlul Parlamentului României; Numărul posturilor de secretari de stat, consilieri de stat, subsecretari de stat, vicepreşedinţi şi funcţii asimilate, se reduce până cel târziu la datade 1 ianuarie 2024 cu minim 30%. Numărul posturilor de consilieri ai şefilor de instituţii de la nivel central, dar şi ai celor din cadrul autorităţilor locale, se reduce cu 50%. Posturile neocupate din administraţie se desfiinţează. cu urmatoarele excepţii: posturi temporar vacante ca urmare a unor suspendări, posturi pentru care se desfăşoară poceduri de concurs sau au fos anunţate rezultate, posturile înfiinţate prin decizie a Guvernului, precum şi posuturile unice.

– Acordarea voucherelor de vacanţă numai pentru angajaţii din sectorul bugetar ale caror venituri salariale sunt mai mici de 14.000 lei brut, concomitent cu majorarea acestora de la 1.450 la 1.600 lei;

– Acordarea indemnizaţiei de hrană numai pentru angajaţii din sectorul bugetar ale caror venituri salariale sunt mai mici de 14.000 lei brut; – Limitarea cuantumului sporului de condiţii periculoase sau vătămătoare pentru personalul din sectorul bugetar la maxim 1.500 lei ;

– Achiziţia de aparate de telefonie mobilă în entităţile publice nu poate depăşi 500 lei/aparat de telefonie mobil achiziţionat. Se aplică şi companiilor de stat. Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maxim 25 lei/lună/aparat de telefonie mobilă; (proiectul iniţial prevedea 50 de lei)

Eventualele depăşiri ale costului de achiziţie pentru telefoane sau ale costurilor cu abonamentele lunare sunt suportate de personalul beneficiar.

– Tarifele, taxele şi redevenţele miniere se indexează anual cu indicele preţului de consum.

Prin măsurile pe care vrea să le aplice începând cu data de 1 octombrie o parte dintre ele, iar celelalte de  1 ianuarie 2024, Executivul  vrea să acopere gaura din buget de 45 de miliarde de lei.

Conform TVR, marți, la ora 16:30, premierul se va întâlni cu reprezentanții primarilor de municipii, cu reprezentantii președinților de consilii județene dar și cu primarii din comunele din România pentru a discuta deaorece multe din măsurile din acest proiect vor avea un impact  direct pe asupra a tot ce înseamnă administrația publică locală, deaorece vor desființa foarte multe posturi.

Procedura aprobării actului normativ

Proiectul va fi aprobat prin procedura asumării răspunderii Guvernului. Este foarte probabil ca acesta să fie aprobat prin ședință extraordinară de guvern săptămâna viitoare .

Primul pas va fi cel prin vare Guvernul va aduce la cunoștința Birourilor Permanente ale celor două Camere printre o scrisoare intenția de a asuma răspunderea.

Pasul doi – Birourile Permanente ale celor doua Camere,  după primirea scrisorii Guvernului, în ședință comună, vor stabili ordinea de zi și programul sedintei în care Guvernul își va asuma răspunderea, dar și termenul până la care se pun se pot depune amendamente de către deputați și senatori.

Pasul trei – Amendamentele depuse în termenul stabilit vor fi  comunicate Guvernului pentru a fi analizate în vederea stabilirii care vor fi acceptate și care vor fi respinse.

Pasul patru –  Guvernul va comunica Parlamentului amendamentele acceptate iar apoi urmează următoarea etapă.

Într-o ședință comună premierul  Marcel Ciolacu va declara în mod expres faptul că Guvernul își angajează răspunderea asupra proiectului de lege și va motiva recurgerea la această cale de promovare a unui proiect, urmată de prezentarea continutului adică va prezenta aceste măsuri fiscale.

Din acest moment începe să curgă termenul de trei zile pentru depunerea unei moțiuni de cenzură.   Dacă nu se depune o moțiune de cenzură până la epuizarea termenului de trei zile proiectul de lege se consideră adoptat.

Urmează o altă procedură foarte, după expirarea a două zile, dacă legea nu a fost atacată la Curtea Constituțională se transmite președintelui României Klaus Iohannis pentru promulgare.