Guvernul propune noi măsuri de austeritate, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență care amână majorarea contribuției la Pilonul II cu încă doi ani și elimină finanțarea de 15% pentru Educație.

Guvernul vine cu noi măsuri de austeritate, pentru a reduce deficitul bugetar, arată un draft de proiect de ordonanță de urgență obținut de G4Media și Economedia. Proiectul va fi discutat în prima ședință de Guvern după întoarcerea premierului Marcel Ciolacu din Statele Unite. Printre măsuri se regăsesc tăierea finanțării de 15% din Bugetul General Consolidat pentru Educație în 2024, prevăzută de legea educației Deca-Iohannis, după cum a scris EduPedu. În schimb, salariile demnitarilor se majorează cu 5% anul viitor.

În plus, deși există lege pentru creșterea contribuției la Pilonul II la 4,75% de la 1 ianuarie 2024, Guvernul vrea să amâne majorarea cu doi ani, pentru 2026, arată documentul.

Principala măsură din proiectul de ordonanță îl reprezintă amânarea unor articole din legile educației prin care bugetul alocat Educației urma să ajungă la 15% din bugetul general consolidat. Proiectul amână aplicarea celor două articole, 134 și 147, din cele două noi legi ale Educației Deca-Iohannis (198 și 199 din 2023) pentru anul 2025. 2024 ar fi fost primul an de aplicare a legii educației Deca-Iohannis, bazată pe România educată, în care pilonul central al reformei anunțată de președinte și de apropiații săi era tocmai finanțarea alocată pentru Educație de 15% din Bugetul General Consolidat. În sumă exactă, aplicat pe BGC actual, ar fi însemnat peste 90 de miliarde de lei.

Totodată, majorarea contribuției la Pilonul II de pensii, la 4,75%, de la 1 ianuarie 2024, stabilită chiar prin lege de către Parlament, se amână cu 2 ani, până în 2026.

Principalele măsuri privind salariile:

– Salariile de bază ale bugetarilor se majorează cu 5% față de nivelul acordat pe luna decembrie 2023;

– Indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora se majorează cu 5% față de luna decembrie 2023;

– Salariile personalului didactic și ale personalului auxiliar se majorează cu 13% de la 1 ianuarie și 7% din decembrie 2023.

– Sporurile rămân la nivelul din decembrie 2023;

– Munca suplimentară se compensează cu zile libere, exceptând angajații din domeniile Apărare și Ordine Publică, respecti penitenciare;

– Instituțiile nu vor mai acorda în 2024 bilete de valoare, exceptând tichetele de creșă;

– Indemnizațiile pentru veteranii de răăzboi, văduve, etc se majorează cu 13,8% la fel ca pensiile;

– Indemnizația socială pentru pensionarii de rând se menține la nivelul de 1.281 lei, din decembrie 2023.

Noi măsuri pentru microîntreprinderi:

Pragul de 500.000 euro pentru încadrarea firmelor ca microîntrprinderi se verifică luând în calcul veniturile tuturor întreprinderilor legate, potrivit unui draft de OUG, apărut pe surse, potrivit Financial Intelligence.

Documentul precizează că este nevoie de această Ordonanță având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice.

Potrivit draftului, o micro are asociați/acționari care nu dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la nicio persoană juridică română care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, alta decât persoana care verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezentul articol.

„(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. h), în cazul în care oricare dintre asociații/acționarii persoanei juridice române deține, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și la o altă persoană juridică română care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, aceștia trebuie să stabilească persoana juridică română care aplică prevederile prezentului titlu, pentru restul persoanelor juridice, urmând să fie aplicabile prevederile titlului II. Deținerea indirectă, de peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, se stabilește ca pentru persoanele afiliate, definite la art. 7 pct. 26”, se mai arată în proiectul de OUG.

De asemenea, „(7) În situația în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociații/acționarii unei microîntreprinderi deține, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și la alte microîntreprinderi, asociații/acționarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care iese/ies de sub incidența prezentului titlu și care urmează să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care se înregistrează situația respectivă, astfel încât condiția de deținere a unei singure microîntreprinderi să fie îndeplinită. Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și este definitivă pentru anul fiscal curent.”

„În cazul microîntreprinderii care, în cursul anului, se găsește în situația prevăzută la art. 47 alin. (1^1), suplimentar față de regulile prevăzute la alin. (5), limita fiscală privitoare la plafonul de 500.000 euro, prevăzută la alin. (1), se verifică luând în calcul veniturile acesteia cumulate cu veniturile întreprinderilor legate”, potrivit documentului.

În septembrie, Guvernul a aprobat alte măsuri fiscale. Atunci, Guvernul a stabilit că firmele cu afaecri între 60 de mii de euro și 500 de mii de euro trec la impozit pe cifra de afaceri de 3%.