În perioada ianuarie – decembrie 2023, municipalitatea a asigurat servicii de asistență medicală comunitară pentru 2.785 de botoșăneni.

În această categorie intră persoane vulnerabile, aflate în următoarele situații: nivel economic sub pragul sărăciei – 855 de persoane; nivel educațional scăzut – 366 de persoane; diferite dizabilități – 132; boli cronice – 462; boli în faze terminale care necesită tratament paleativ – 9; graviditate – 27; lehuzie – 38; copii cu vârsta până la un an – 16; persoane cu vârsta sub 16 ani – 303; persoane de vârsta a treia – 258; copii din familii monoparentale – 190; risc de excluziune socială – 129.

Asistenţa medicală comunitară face parte din ansamblul de atribuţii şi competenţe transferate de către Ministerul Sănătăţii Publice către administrația publică locală, prin care se urmăreşte îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din comunitate, indiferent de statutul socio-economic, nivelul de educaţie sau de distanţa faţă de furnizorul de servicii medicale.

„Este important ca botoșănenii care se confruntă cu diferite probleme să solicite sprijinul colegilor din cadrul Direcției de Asistență Socială”, a declarat viceprimarul Liviu Toma.

Activitatea asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari a constat în: identificarea familiilor cu risc medico-social, facilitare comunicare cu medicul de familie sau asistentul social; determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc; consiliere planificare familială; vizite la domiciliul lehuzelor, consilierea mamelor, promovarea alimentației la sân, supravegherea stării de sănătate a sugarului și a tratamentului recomandat, înscriere la medicul de familie; educație pentru o viață sănătoasă; mobilizarea populației, sprijin în campaniile de imunizare și efectuarea examenelor clinice la copii; vizite la domiciliul persoanelor vârstnice sau la domiciliul celor care au boli cronice și urmărire efectuare tratament; colaborare cu ONG-uri.

Actele necesare pentru includerea în rândul beneficiarilor serviciilor asigurate de Centrul Comunitar Integrat Serviciile comunitare integrate adaptate nevoilor medicale, sociale şi educaţionale ale persoanelor vulnerabile se asigură prin Centrul Comunitar Integrat. Acest centru are sediul pe Aleea Nucului nr.8, în spațiile alocate în Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente – SENIOR.

Pentru a beneficia de serviciile acordate de Centrul Comunitar Integrat, persoanele vulnerabile trebuie să prezinte: cerere tip, copie după actul de identitate valabil, documente care atestă veniturile, acte medicale vizând starea de sănătate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, după caz.

Evaluarea nevoilor beneficiarilor este realizată de personal de specialitate (asistent social, psiholog, asistent medical, mediator sanitar etc).

Centrul Comunitar Integrat a fost înființat, prin votul consilierilor municipali, în decembrie 2022. Acest centru funcționează ca entitate fără personalitate juridică, cu administrare unică în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Botoșani și a preluat activitatea asistenților medicali comunitari și a mediatorilor sanitari.