Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a anunţat, luni, că vor fi introduse modificări în privinţa burselor elevilor, din anul şcolar 2024 – 2025. Va apărea bursa de rezilienţă, care se va acorda elevilor cu media cel puţin 7 şi care fac parte din primii 30 la sută dintre elevii unei clase.

„Modificările se vor aplica începând cu anul şcolar viiror 2024 – 2025. Modul practic de acordare a burselor este detaliat în Metodologia de acordare a burselor pe care o vom lansa astăzi în consultare publică. În acest moment, elevii pot beneficia de bursă olimpică de excelenţă I şi II, bursă de merit, bursă socială, bursă tehnologică şi bursă pentru participarea şcolară a mamelor minore. Toate aceste categorii se menţin în Legea învăţământului preuniversitar şi practic odată cu noua lege am triplat numărul beneficiarilorde burse din şcolile din România”, a declarat Ligia Deca.

Va apărea bursa de reziliență

Ministrul Educaţiei a anunţat apariţia unei noi burse, cea de rezilienţă.

„Ordonanţa despre care vorbim astăzi prevede introducerea în lege a unui nou tip de bursă, bursa de rezilienţă. Scopul acestei burse este de a motiva şi elevii care au în acest moment şi rezultate medii, să progreseze. Este o formă de a stimula progresul individual în învăţare. Cuantumul bursei de rezilienţă va fi de 300 de lei pe lună, iar bursa se va acorda elevilor care au obţinut cel puţin media anuală 7 şi se află printre primii 30 la sută dintre elevii din clasă, din punct de vedere al rezultatelor. De bursa de rezilienţă vor beneficia şi elevii cu afecţiuni oncologi esau cronice, şcolarizaţi pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni în cadrul aşa-numitei şcoli din spital sau la domiciliu. Aceasta este o categorie nouă de beneficiari, introdusă acum, atât la bursa de rezilienţă, cât şi la bursa socială. În ceea ce priveşte bursa de rezilienţă, pentru elevii claselor a V-a se va lua în considerare media primelor două intervale de învăţare din anul şcolar în curs, iar pentru elevii din clasa a IX-a se va lua în considerare media de admiterela liceu”, a declarat Deca.

Bursa de merit se va acorda elevilor cu media anuală 9,50

O altă modificare va apărea şi la bursa de merit care se acordă elevilor cu media anuală 9,50.

„O altă modificare vizează bursa de merit. Aceasta se acordă tuturor elevilor cu media anuală de cel puţin 9.50. Pentru clasa a V-a se va lua în considerare media primelor două intervale de învăţare ale anului şcolar în curs. Pentru clasa a IX-a, similar, se va lua în considerare media de admitere la liceu. Pentru toţi ceilalţi elevi se va lua în considerare media anului şcolar trecut. Bursele de merit se acordă în continuare şi elevilor care au obţinut premiile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei, premiul I la etapele naţionale ale concursurilor sau competiţiilor şcolareşi extraşcolare, recunoscute şi finanţate sau nefinanţate de Ministerul Educaţiei şi elevilor care au obţinut medaliade aur sau locul I la campionatele naţionale organizate de Federaţiile naţionale olimpicesau la probele olimpice. Nursa de merit va avea acelaşi cuantum ca şi până acum, de 450 de lei pe lună”, mai spune Deca.

Bursele de merit şi cele de rezilienţă se pot acumula, anunţă ministrul.

„Bursele de merit şi de rezilienţă, cumulate se acordă pentru minim 30 la sută dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu şi liceu, inclusiv pentru învăţământul profesional şi dual. Se menţine astfel măsura acordării burselor pentru primii 30 la sută dintre elevii fiecărei clase şi în continuare vom încuraja elevii să înveţe mai mult. Doar în situaţia în care la nivelul unei clase, bursele de rezilienţă şi cele de merit, cumulate, nu vor reprezenta 30 la sută din totalul elevilor, acest procent poate fi mai mic de 30 la sută”, a precizat Deca.

Cum se acordă bursele

De asemenea, potrivit ministrului, bursa de excelenţă, bursa de merit, bursa de rezilienţă şi bursa tehnologică se acordă doar celor care au obţinut media 10 la purtare sau au calificativul FB la finalul anului şcolar anterior. Iar dacă elevii acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de excelenţă, bursa de rezilienţă, bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă.

„Pentru a susţine participarea şcolară şi finalizarea studiilor am crescut de la 18 la 30 de ani, limita de vârstă pentru acordarea burselor sociale pentru elevii din programul „A doua şansă” sau pentru formele de învăţământ cu frecvenţă redusă, neangajaţi pe piaţa muncii. pentru susţinerea performanţei, s-a introdus prevederea prin care elevii care obţin locurile I, II sau III sau menţiune la jocurile paralimpice, jocurile olimpice de tineret, să beneficieze de bursă de excelenţă olimpică I. Dat fiind faptul că valoarea burselor acordate în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2024 – 2025 este deja prevăzută în bugetul anului calendaristic 2024, s-a propus menţinerea şi în anul şcolar viitor, adică 2024 – 2025 a cuantumului burselor la aceeaşi valoare ca până acum, excepţie făcând bursa de rezilienţă”, a mai adăugat Deca.

Ligia Deca a menţionat şi cuantumul burselor elevilor. „O să amintesc cuantumurile, bursa de merit – 450 de lei pe lună, bursa de rezilienţă – 300 lei pe lună, bursa socială – 300 lei pe lună, bursa tehnologică – 300 de lei pe lună”, a declarat Ligia Deca.