Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din Botoșani a reușit, în primele două luni ale anului 2024, integrarea cu succes pe piața muncii a 547 de persoane.

Programul de ocupare a vizat un spectru larg de grupuri demografice, demonstrând o atenție specială pentru incluziune și diversitate. Dintre cei 547 de angajați, 261 au peste 45 de ani, evidențiind angajamentul agenției de a sprijini ocuparea persoanelor în vârstă. Tinerii sub 25 de ani, recunoscuți adesea ca fiind vulnerabili pe piața muncii, au reprezentat de asemenea o proporție semnificativă, cu 157 de persoane angajate.

Un aspect notabil al programului este focusul pe integrarea tinerilor NEET (nici angajați, nici în educație sau formare), cu un total impresionant de 204 de tineri beneficiind de oportunitățile de angajare oferite.

Diversitatea nu se oprește la vârstă; distribuția pe sexe arată că 236 de femei și 311 bărbați au fost încadrați, iar distribuția pe mediul de rezidență a evidențiat integrarea persoanelor atât din zonele urbane, cât și rurale. Această abordare echilibrată încurajează egalitatea de șanse și accesul la locuri de muncă pentru toți membrii comunității.

În ceea ce privește nivelul de educație, AJOFM Botoșani a reușit să identifice locuri de muncă pentru persoane cu diverse niveluri de pregătire, de la studii gimnaziale la universitare. Aceasta demonstrează flexibilitatea și capacitatea de adaptare a pieței muncii locale, precum și eficacitatea serviciilor de consiliere profesională oferite de agenție.