Peste un sfert dintre directorii de şcoli şi licee şi peste o treime dintre directorii adjuncţi din învăţământul preuniversitar din ţara noastră sunt numiţi politic, prin „detaşare în interesul învăţământului”, arată o analiză Economica.net pe baza răspunsurilor oferite de Ministerul Educaţiei.

Din numărul total de 6.324 de posturi de director al unei unităţi de învăţământ preşcolar, ocupate în ţara noastră, 4.601 posturi au fost ocupate prin concurs, în timp ce 1.723 de posturi de director au fost ocupate prin detaşare, conform răspunsurilor Ministerului Educaţiei. Prin urmare, peste 27% din numărul total al posturilor de director de şcoli şi licee din România au fost ocupate prin detaşare, reiese din datele obţinute şi analizate de Economica.net.

Peste o treime dintre directorii adjuncţi de şcoli şi licee din România au fost numiţi politic în aceste funcţii, potrivit datelor Ministerului Educaţiei, analizate de Economica.net.

De asemenea, din numărul total de 2.442 de posturi de director adjunct al unei unităţi de învăţământ preşcolar, ocupate în ţara noastră, 1.621 de posturi au fost ocupate prin concurs, în vreme ce 821 de posturi au fost ocupate prin detaşare. Drept care, peste 33% dintre directorii adjuncţi de şcoli şi licee din România au fost numiţi politic în aceste funcţii.

În total, 2.544 de directori şi directori adjuncţi de şcoli şi licee din România au fost numiţi politic în funcţii, prin detaşare. Aceasta înseamnă că 29% din numărul total al acestor posturi au fost ocupate prin numire politică şi nu prin concurs.

La nivelul județului Botoșani, 105 directori de școli și licee au obținut funcția prin concurs, în timp ce alți 22 au fost numiți politic, în vreme ce 29 de directori adjuncți au ocupat postul prin concurs și alți 9 au fost detașați. Practic, peste 18% dintre cadrele didactice care au ajuns la cârma instituțiilor de învățământ reprezintă alegeri politice.

Declarativ, calităţile profesionale şi morale sunt cele care recomandă candidatul detaşat în postul de conducere a şcolii, conform noii legi a învăţământului preuniversitar.

Personalul didactic de predare titular în învățământul preuniversitar, care se distinge prin calități profesionale, manageriale și morale, poate fi detașat în interesul învățământului, cu acordul său, pentru asigurarea pe perioadă de cel mult un an școlar a conducerii unităților de învățământ, unităților de educație extrașcolară, direcțiilor județene de învățământ preuniversitar, birourilor județene ale Agenţiei Române pentru Asigurarea Calității și Inspecție în Învățământul Preuniversitar, potrivit articolului 191, (2) din Legea 198/2023, consultată de Economica.net.