Pentru asigurarea unei desfășurări fără probleme a alegerilor europarlamentare și locale, Instituția Prefectului a organizat două sesiuni de instruire pentru primarii și secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale. 

Ședințele, convocate de Sorin Cornilă, reprezentantul Guvernului în teritoriu, au conturat principalele sarcini și responsabilități ale unităților administrativ-teritoriale în contextul electoral. La întâlniri au participat reprezentanți de seamă ai instituțiilor județene, inclusiv secretarul general al Instituției Prefectului, Mihaela Otilia Aroșoaie, și membri ai Comisiei Tehnice Județene pentru coordonarea activităților electorale.

Accentul a fost pus pe importanța organizării și desfășurării în condiții optime a alegerilor din 9 iunie 2024, subliniindu-se rolul esențial al primarilor și secretarilor generali în acest proces. Sorin Cornilă a evidențiat realizarea tuturor acțiunilor necesare, conform unui program calendaristic aprobat prin acte normative, inclusiv emisiunea de ordine ale Prefectului pentru o bună coordonare a activităților electorale.

În cadrul sesiunilor, au fost discutate aspecte legate de cadrul juridic, principiile de bază ale activităților electorale, precum și măsurile tehnice principale de care sunt responsabili primarii pentru amenajarea și dotarea secțiilor de votare. S-au abordat, de asemenea, probleme organizatorice specifice, urmărindu-se o aplicare corectă a legilor electorale și a procedurilor de votare.

Documentele și materialele instruirii sunt disponibile pe site-ul oficial al Instituției Prefectului, într-o secțiune dedicată alegerilor din 2024.