Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” din Botoșani organizează concurs pe durată determinată, de un an, pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș montator cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist.

Condiții specifice:

– Studii medii/tehnice de specialitate atestate cu diplomă

– Vechime în muncă și specialitate: minim 6 luni

– Atestate calificare lăcătuș mecanic și tâmplar

– Autorizație fochist/adeverință ce atestă urmarea cursului de fochist.

Desfășurarea concursului:

–          dată limită depunere dosare: 28.11.2022, ora 13

–          probă scrisă și practică: 09.12.2022, de la ora 10

–          interviu: 14.12.2022, ora 10

Probele se desfășoară la sediul instituției.

Bibliografia și documentele pentru dosarul de concurs se găsesc pe site-ul www.teatrulvasilache.ro.

Informații se obțin la sediul instituției, telefon 0231/514353, persoană de contact: Daniela Rădulescu.