Medicamentele expirate sau pe care pacienţii nu le mai folosesc vor putea fi predate în puncte special amenajate în cadrul spitalelor publice şi private.

Ministerul Sănătăţii a publicat instrucţiunile referitoare la modul de gestionare a acestor deşeuri periculoase, precum şi procedura de decontare a cheltuielilor suportate de unităţile sanitare în acest proces.

În spaţii special destinate în curtea fiecărui spital, care să permită accesul uşor al cetăţenilor, urmează să fie amplasate recipiente în care populaţia să pună medicamentele vechi sau pe care nu le mai utilizează. Potrivit noilor reglementări, medicamentele se vor colecta diferenţiat de cele rezultate din activitatea medicală a spitalului, pe multe categorii.

Astfel, deşeurile de medicamente, inclusiv citostaticele şi cele citotoxice, se vor colecta în recipiente de carton sau plastic, prevăzute în interior cu sac de polietilenă care să nu permită scurgeri de lichid, iar recipientele trebuie prevăzute cu un sistem anti-retur pentru a împiedica recuperarea deşeurilor, potrivit Rador.

În privinţa deşeurilor de medicamente aflate în stare lichidă, conţinute într-un recipient care poate înţepa sau tăia, trebuie colectate în recipiente specifice acestora, prevăzute cu sistem de închidere temporară şi definitivă.

Costurile operaţiunilor de colectare şi distrugere vor fi asigurate prin transferuri de la bugetul de stat prin cel al Ministerului Sănătăţii către Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, gestionat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.