300 de locuri sunt puse la dispoziția tinerilor care își doresc să urmeze cursurile Școlii de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești. În sesiunea aprilie – iulie 2024, au fost scoase la concurs 275 de locuri de subofițer de pompieri și protecție civilă și 25 de locuri de subofițer administrativ.

Calendarul concursului de admitere

  • până pe 14 mai 2024 (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică) – depunerea cererilor de înscriere (completate de către candidați în mod lizibil și semnate), exclusiv în format electronic la adresa de e-mail: resurse_umane@isubotosani.ro;
  • până la data de 21 mai 2024 – depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare, la sediul ISU Botoșani, strada Calea Națională, nr. 28 A, municipiul Botoșani;
  • 25 – 31 mai 2024 – susținerea probei de evaluare a performanței fizice, la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”, conform planificării;
  • 15 iunie 2024 – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”;
  • 19 iunie – 12 iulie 2024 – examinarea medicală (doar candidații care se încadrează în numărul total de locuri scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor finale);
  • 19 iulie 2024 – termen de afișare a rezultatelor finale pe site-ul unității de învățământ.

Evaluarea psihologică a candidaților este realizată de specialiștii din cadrul MAI, în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare.

Durata de școlarizare va fi de un an, pentru ambele specializări.

Condițiile legale și criteriile specifice de recrutare, calendarul concursului de admitere, precum și alte informații de interes pot fi consultate accesând pagina https://www.igsu.ro/InformatiiPublice/Admitere, sau pe site-ul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești: https://www.scoaladepompieri.ro/admitere.htm .