Angajaţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) din Botoşani au declanşat, joi, un protest spontan împotriva discriminării salariale din sistemul bugetar.

Aceştia au decis întreruperea activităţii pentru câteva ore, ieşind în faţa sediului instituţiei. Ei au susţinut că sunt afectaţi de discriminările salariale, de salariile mici comparativ cu volumul mare de muncă, de personalul insuficient, de echipamentele folosite uzate moral.

„Nemulţumirea este legată de faptul că procedura de avizare a proiectului de Lege PL-x nr. 67/2024, privind aprobarea OUG nr. 128*) din 28 decembrie 2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară este mult întârziată în comisiile de specialitate. În prezent, din cele 7 avize necesare, proiectul mai necesită doar avizul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, pentru a putea fi depus la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială în vederea depunerii rapoartelor pentru votul în plenul Camerei Deputaţilor. Termenul pentru depunerea raportului – 19.03.2023 a fost depăşit. Precizăm faptul că OUG 128/2023 nu a inclus şi sectorul de activitate bugetară care vizează domeniul protecţiei mediului, ceea ce a condus la apariţia unor diferenţe salariale faţă de alte sectoare de activitate bugetară”, au transmis reprezentanţii APM.

Funcţionarii APM sunt decişi să recurgă la toate formele de protest prevăzute de normele legale în vigoare.