Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Botoșani a desfășurat, în perioada 14-17 mai, o campanie națională pentru a verifica modul în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și cerințele minime de securitate și sănătate în muncă.

Campania a vizat angajatorii care desfășoară activități în centre comerciale din domeniile cultivării plantelor pentru înmulțire, activităților de pompe funebre, comerțului cu amănuntul al florilor și plantelor, precum și comerțului cu ridicata al florilor și plantelor.

Această campanie a fost inițiată din cauza riscurilor semnificative de accidentare și îmbolnăvire profesională la care sunt expuși lucrătorii din aceste sectoare. În anumite condiții, aceștia se confruntă cu probleme grave de sănătate, inclusiv dureri de spate și dureri musculare, accidentări prin cădere de obiecte și riscuri de electrocutare sau tăiere. Aceste riscuri contribuie la un număr mare de accidente de muncă, reprezentând 7% din totalul accidentelor din economia națională.

În domeniul relațiilor de muncă, au fost efectuate 22 de controale, în urma cărora s-au dispus 19 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate și s-a aplicat o sancțiune sub forma unui avertisment. Principalul deficit identificat a fost lipsa evidenței orelor de muncă prestate de salariați.

În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost efectuate controale la 22 de agenți economici, dintre care 16 au fost sancționați. Au fost constatate 28 de neconformități și s-au aplicat măsuri corespunzătoare, inclusiv o amendă de 8.000 lei și 25 de avertismente. Printre cele mai frecvente deficiențe se numără lipsa truselor de prim ajutor, neîntocmirea unui plan de prevenire și protecție și semnalizarea incompletă a riscurilor de securitate și sănătate.

Inspectoratul Teritorial de Muncă subliniază importanța respectării legislației muncii și a normelor de securitate pentru protejarea sănătății și siguranței angajaților și va continua să monitorizeze și să sancționeze abaterile de la aceste reguli.